Seatting plan: Panell metàl·lic daurat

35,00

2023:
Termes de cerca:  alquiler de material, boda, decoració de casament, decoración de boda, detalls de casament, guix, lloguer, marc, marc de vidre, marc per escriure, marc vintage, producte de lloguer, seating plan, seating plann, seatting, seatting plan, siting plan, vidre, sitting plan, siting plan, sitin plan, estructura, sitting plan
Model

Marc blanc amb fils, Marc blanc metàl·lic, Panell de fusta amb flors, Panell de fusta i palets, Marc vintage amb vidre, Panell metàl·lic daurat, Panell de fusta decapada, Fusta amb marcs decapats