Web Nupcial

Aquestes pàgines poden ser públiques (accessibles per a tothom que disposi del link del web), o completament/parcialment privades i protegides amb contrassenya, la qual s’hauria de fer arribar a tots els convidats.